PTJ

PTJ
Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă
Solicitanți eligibili
 • IMM-uri care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii, din județele Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Galați sau Prahova;
 • Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023/2024) și în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022), în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerţului (ONRC);
 • Nu a fost în dificultate în anul 2023;
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022 si 2023, daca se depune proiectul in 2024). Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție);
 • Activitatea (codul CEN) pe care se dorește a fi făcută investiția poate fi autorizată până la depunere.
Data înființării

Cel târziu 31 decembrie 2021

Intensitatea finanțării
75%
 • Ajutor de stat:

        Microîntreprinderi:

        -Max. 75% (Golj, Dolj, Galați, Prahova)

        -Max. 70% (Hundoara, ITI Valea Jiului, Mureș)

        Întreprinderi mici:

        -Max. 75% (Gorj, Dolj, Galați, Prahova)

        -Max. 70% (Hunedoara, ITI Valea Jiului, Mureș)

        Întreprinderi mijlocii:

        -Max. 75% (Gorj, Dolj, Galați, Prahova)

        -Max. 60% (Hunedoara , ITI Valea Jiului, Mureș)
 

 • Ajutor de minimis

       -Max. 90% (Gorj, Hunedoara, ITI Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș).

Valoarea finanțării
200.000 €
8.000.000 €
min. max.

Alocare financiară

 • Gorj - 184,898,599 euro
 • Hunedoara - 131.969.559 euro
 • ITI Valea Jiului - 48,965,578 euro
 • Dolj - 136,673,075 euro
 • Galați - 84,633,938 euro
 • Prahova - 104,525,370 euro
 • Mureș - 83,903,737 euro
Acțiuni sprijinite - Ajutor de stat

a) Investiții în active corporale:

- lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

- achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.

- achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare

b) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect

c) Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect

 

Acțiuni sprijinite - Ajutor de minimis
 • Ajutor de minimis

- Activități de formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale: calificare, recalificare, formare continuă - perfecționare sau specializare pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte;

- Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare).

- Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție. Documentația tehnico - economică trebuie sa fi fost realizată la nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finanțare;

- Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.

- Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative

- Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.

- Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Precizăm că furnizorii de servicii de certificare eligibili pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii aplicabile, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.

- Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare