PTJ mic

Fonduri pentru microintreprinderi, Goodwill Consulting,PTJ mic
PTJ (micro) - Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă
Solicitanți eligibili

Microîntreprinderile care au fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022 și nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent/anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii.

Data înființării

Cel târziu 31 decembrie 2022

Intensitatea finanțării
90%
Valoarea finanțării
50.000 €
300.000 €
min. max.

Alocare financiară

  • Gorj - 49.306.293 euro
  • Hunedoara - 38.601.700 euro
  • ITI Valea Jiului - 9.650.423 euro
  • Dolj - 36.446.155 euro
  • Galați - 22.569.050 euro
  • Prahova - 27.873.431 euro
  • Mureș - 22.374.330 euro
Acțiuni sprijinite

a) Investiții în active corporale:

- achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;

-achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul implementării măsurilor care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu, punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

- lucrări de construcție, modernizare, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii existente, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).

 

b) Activități aferente activelor necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

- Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

 

Acțiuni sprijinite

c) Alte tipuri de activități eligibile:

- Activități de organizare evenimente și cursuri de formare profesională; - Activități de consultanță, proiectare, asistență tehnică;

- Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative.

- Activități specifice certificării / recertificării produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.

- Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranţei
alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Precizăm că furnizorii de servicii de certificare eligibili pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii aplicabile, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare