PRSV 1.3-1.4

prsv
Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri - Ghid consultativ
Beneficiari eligibili

Microîntreprinderi din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane, întreprinderi mici și mijlocii din mediul urban sau rural, inclusiv (indiferent dacă implementează investiția în mediul urban sau rural) din regiunea Sud-Vest Oltenia

Data înființării

Cel târziu 31 decembrie 2022

Valoarea finanțării
Min. 200.000 €
Max. 1.500.000 €*
min. max.

*cu condiția ca asistența financiară nerambursabilă acordată sub incidența schemei de ajutor de minimis să nu depășească 200.000€

 

Alocare financiară

79.618.235 euro

Intensitatea finanțării: Ajutor de stat
75%

- întreprinderi mici

 

70%

- întreprinderi mijlocii

Intensitatea finanțării: Ajutor de minimis
100%
Investiții eligibile: Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

Investiții în active corporale:

  • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului

Investiții în active necorporale:

  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului și în limita a 20% din valoarea activelor corporale;

 

Investiții eligibile: Investiții finanțabile prin ajutor de minimis
  • certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
  • certificarea/recertificarea sistemelor de management;
  • investiții specifice procesului de internaționalizare;
  • investiții în implementarea de noi modele de afaceri;
  • dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate.
Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare