PRSV 1.3-1.4 - micro

prsv micro
Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi
Beneficiari eligibili
 • Societăți comerciale sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban din regiunea Sud-Vest Oltenia, indiferent de localizarea sediului social al acestora.
 • Nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 • Nu este în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare;
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare - 2024 și în anul fiscal anterior, respectiv 2023;
 •  A fost înființat cel târziu la data de 1 ianuarie 2023.

 

Data începerii depunerilor de proiecte

25 iunie 2024

Valoarea finanțării
Min. 25.000 €
Max. 300.000 €*
min. max.

Alocare financiară: 49.631.766 euro

 

Intensitatea finanțării: Ajutor de minimis
90%

 

 

Investiții eligibile

Investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microînreprinderilor, inclusiv lucrări pentru asigurarea utilităților generale aferente efectuate în limitele de proprietate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, telecomunicații etc.);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (activitate obligatorie), precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțare, în cuantum de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.);
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare.

 

 

Investiții în active necorporale:

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare, eligibile în limita a 20% din valoarea activelor corporale.

 

 

Alte investiții:

 • certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
 • certificarea/recertificarea sistemelor de management;
 • investiții specifice procesului de internaționalizare;
 • dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate;
 • consultanță și proiectare;
 • activități de informare și publicitate.

Poți beneficia de servicii de proiectare pentru întocmirea documentației tehnice necesare obținerii finanțării cu ajutorul Goodwill Studio și de servicii de instalare și mentenanță a sistemelor fotovoltaice cu Goodwill Energy, prin pachetul de servicii integrate pe care-l oferim antreprenorilor. Proiectul dvs. este gestionat de o singură echipă, într-un singur loc!

 

 

Lista cu activități eligibile
Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare