Programul Regional Vest 1.3B - Sprijin pentru IMM-uri

prv13b
Programul Regional Vest 1.3B - Sprijin pentru IMM-uri
Beneficiari eligibili
  • Solicitantul este o societate constituită sau înregistrată, cel puțin la momentul primei plăți a ajutorului, în baza Legii nr. 31/1990 sau o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 care se încadrează în categoria IMM
  • Nu sunt în dificultate;
  • Nu au datorii către bugetul de stat și bugetul local în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, la momentul semnării contractului de finanțare;
  • Nu se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară
  • A înregistrat profit din exploatare (>0)  în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • Nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare, inclusiv până la momentul semnării contractului de finanțare, și în anul fiscal anterior.
Data înființării

Cel târziu 31 decembrie 2021

Valoarea finanțării - Producție
min. 300.000 €
max. 4.000.000 €
min. max.
Valoarea finanțării - Servicii
Min. 200.000 €
Max. 1.000.000 €
min. max.
Intensitatea finanțării
90%

PRV 1.3B

 

 

 

Cheltuieli eligibile - Ajutor de stat

• Construirea/extinderea de infrastructuri: spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii;
• Investiții în infrastructuri în care se vor desfășura activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare;
• Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe;
• Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, carese achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate.
 

Cheltuieli eligibile - Ajutor de minimis

• Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite;
• Activități de consultanță, audit financiar, informare și publicitate;
• Certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății, etc.

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare