Programul Regional Sud Est 1.6A1 - Sprijin pentru microîntreprinderi

prse1.6A1
Programul Regional Sud Est 1.6A1 - Sprijin pentru microîntreprinderi - Data începerii depunerilor de proiecte: 29 mai 2024
Solicitanți eligibili
 • Microîntreprinderi (minim 1 angajat în 2023 - maxim 9) cu o vechime de minim 1 an fiscal integral și sediul social sau punct de lucru înregistrat în regiunea Sud-Est în mediul urban, cu excepția teritoriului ITI Delta Dunării;
 • Înființate cel târziu la data de 3 ianuarie 2023;
 • Au înregistrat profit din exploatare (>0) în 2023;
 • Nu sunt în dificultate;
 • Nu au datorii către bugetul de stat și bugetul local în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, la momentul semnării contractului de finanțare;
 • Nu sunt eligibile microîntreprinderile cu sediu social în altă regiune, cu excepția celor care deschid punct de lucru fiscal în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, chiar dacă locul de implementare propus este în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
 • Nu se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară
Data înființării

Cel târziu 3 ianuarie 2023

 

 

Intensitatea finanțării
90%

 

 

Valoarea finanțării
min. 20.000 €
max. 200.000 €
min. max.

Alocare financiară: 43.362.593 euro

Activități eligibile
 • Construirea/modernizarea/extinderea de infrastructuri, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
 • Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții.
 • Activități din domeniul economiei circulare.

 

Poți beneficia de servicii de proiectare pentru întocmirea documentației tehnice necesare obținerii finanțării cu ajutorul Goodwill Studio și de servicii de instalare și mentenanță a sistemelor fotovoltaice cu Goodwill Energy, prin pachetul de servicii integrate pe care-l oferim antreprenorilor. Proiectul dvs. este gestionat de o singură echipă, într-un singur loc!

Coduri CAEN cu punctaj bun - domenii

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1320 Producția de țesături

1330 Finisarea materialelor textile

1393 Fabricarea de covoare și mochete

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1511 Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 Alte servicii de cazare

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 Activitati de editare a altor produse software

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

 

 

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare