Programul Operațional Infrastructură Mare 6.1

POIM 6.1
Eligibilitatea solicitantului

• IMM-uri, întreprinderi mari, unități administrativ teritoriale, subdiviziuni administrativ-teritoriale, Asociații de Dezvoltare Intercomunitara (ADI);
• Vechime: firme nou înființate / cu vechime;
• Profit net / profit din exploatare și capitaluri pozitive;
• Domeniu de activitate: producere energie electrică / termică.

Valoarea finanțării
15.000.000 euro
Finanțare nerambursabilă
98%

UAT / ADI

Max. 98% • Contribuție proprie min. 2%

80%

Microîntreprinderi, întreprinderi mici,
întreprinderi nou înfiiințate

Max. 80% • Contribuție proprie min. 20%

70%

Întreprinderi mijlocii
Max. 70% • Contribuție proprie min. 30%

60%

Întreprinderi mari
Max. 60% • Contribuție proprie min. 40%

Activități eligibile
  • realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și/sau termice din biomasa și biogaz;
  • realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei termice pe bază de energie geotermală.
Angajamente

• Furnizarea energiei, prin comercializare către consumatori în proporție de peste 60% din energia totală produsă anual;
• Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatate (Mii tep/an).

Perioada de implementare

4 ani.

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Oportunități similare