Programul de tranziție către economia circulară pentru industria prelucrătoare

- Ordonanță 27/2022 -
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Microîntreprinderi, IMM, întreprinderi mari din industria prelucrătoare

 • Întreprinderi sociale, asociații, fundații

 

VALOAREA FINANȚĂRII
15.000 €
200.000 €
min. max.
CONTRIBUȚIE PROPRIE
15%
Alocare financiară

2.000.000 euro

ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deşeuri şi reducerea acestora

 • Dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare

 • Înființarea și/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum şi acreditarea acestora

 • Înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor

 • Extinderea activităților de reciclare a deșeurilor

 • Crearea unei platforme electronice

 • Realizarea de centre de colectare

 • Reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale

 • Modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de GES cu cel puțin 30% mai mici

 • Introducerea/susținerea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință

 • Introducerea/extinderea producţiei de ambalaje care nu conţin plastic

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare