Program Regional Sud-Muntenia 1.3A și 1.3B

PRSM
Program Regional Sud-Muntenia 1.3A (PRSM 1.3A) - Sprijin pentru Microîntreprinderi și întreprinderi mici- Program Regional Sud-Muntenia 1.3B (PRSM 1.3B) - Sprijin pentru IMM-uri - GHID CONSULTATIV
BENEFICIARI ELIGIBILI - PRSM 1.3.B
  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora din regiunea Sud-Muntenia
BENEFICIARI ELIGIBILI - PRSM 1.3A
  • Microîntreprinderi și  întreprinderi mici non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora din regiunea Sud-Muntenia
Data înființării

Cel târziu 31 decembrie 2021

INTENSITATEA FINANȚĂRII - PRSM 1.3A
90%

Maxim 90%

 

 

VALOAREA FINANȚĂRII - PRSM 1.3A
50.000 €
200.000 €
min. max.

Alocare financiară: 47.058.823,62 euro

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

  • Investiții în active corporale și necorporale;
  • Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială;
  • Activități specifice internaționalizării;
  • Activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice;
  • Activități de digitalizare
VALOAREA FINANȚĂRII - PRSM 1.3B
300.000 €
3.000.000 €
min. max.

Alocare financiară: 144.000.000 euro

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

  • Categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de stat:

- Lucrări de construire, extindere, spații de producție/prestare de servicii.
- Echipamente, dotări etc.
- Servicii;
- Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale,
programe informatice, alte drepturi şi active similare.

 

 

  • Categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de minimis:

- Proiectare și asistență tehnică;
- Consultanță;
- Activități de internaționalizare;
- Investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare.

INTENSITATEA FINANȚĂRII - PRSM 1.3B
100%

Ajutor de minimis

INTENSITATEA FINANȚĂRII - PRSM 1.3B
75%

Ajutor de stat

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare