Program pentru gestionarea deșeurilor

afm deseuri
Program de finanțare pentru investiții în domeniul gestionării deșeurilor
Eligibilitatea solicitantului
  • Persoane juridice de drept privat/public,
  • întreprinderi mici, mijlocii și mari.
  • Localizare: toate regiunile de dezvoltare.
Valoarea finanțării
≈ 5.000.000 lei*

*în cazuri justificate se poate majora

 

alocarea financiară: 500.000.000 lei

Finanțare nerambursabilă
70%

în funcție de regiunea de dezvoltare și categoria de întreprindere

Activități și cheltuieli eligibile
  • Realizarea de instalații noi pentru sortarea, tratarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor
  • Construcții necesare amplasării, montării utilajelor, instalațiilor, echipamentelor achiziționate
  • Achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor
  • Active necorporale: brevete, licențe, know-how
Angajamente

Realizarea de investiție inițială:
• înființarea unei noi unități;
• extinderea capacității unei unități existente;
• diversificarea producției unei unități sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.

Perioada de durabilitate
  • Menținerea investiției în regiunea beneficiară:
  • 3 ani pentru IMM-uri
  • 5 ani pentru întreprinderi mari

 
Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Oportunități similare