PRNE 1.2

prne
PRNE 1.2 - Digitalizarea IMM-urilor - Ghid Consultativ
Solicitanți eligibili
 • societăți comerciale (non-agricole) constituite în baza Legii nr. 31/1990, care se încadrează în categoria IMM-urilor, înființate înainte de 03 ianuarie 2022 (inclusiv această dată) și care desfășoară activitate în alte sectoare decât TIC,cu sediul social în Regiunea Nord-Est, în vederea creșterii competitivității IMM-urilor și a nivelului de intensitate digitală.
Perioada de implementare

Max. 12 luni

Intensitatea finanțării
90%

 

 

Valoarea finanțării
min. 15.000 €
max. 100.000 €
min. max.

Alocarea financiară: 31.000.000 euro

 

Activități sprijinite
 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul;
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
 • realizarea de rețele LAN/WiFi;
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
Activități sprijinite
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului;
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului; • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea
 • tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare
Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare