PRC 2.2

prc
Întreprinderi digitale pentru o economie avansată
BENEFICIARI ELIGIBILI

Societate înregistrată potrivit Legii nr. 31/1990 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural

INTENSITATEA FINANȚĂRII
90%
VALOAREA FINANȚĂRII
min. 15.000 €
max. 200.000 €
min. max.

Alocare financiară: 32.014.709 euro

Data înființării

Cel târziu 31 decembrie 2021

INVESTIȚII SPRIJINITE

În cadrul acestei intervenții se urmărește ca investițiile sprijinite să conducă în mod precis la digitalizarea activităților/proceselor din companii cu activitate în afara domeniului TIC

A. ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ:

a) adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materialelor prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utlizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice.

b) Dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots”complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)

c) dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare,

sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);
d) instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

B. ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ: activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și
managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate.

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare