POIM 6.1

POIM 6.1
FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI

• IMM-uri, întreprinderi mari, unităţi administrativ teritoriale, subdiviziuni administrativ-teritoriale, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
• Vechime: firme nou înființate/cu vechime
• Profit net/profit din exploatare și capitaluri pozitive
• Domeniu de activitate: producere energie electrică/termică

 

VALOAREA FINANȚĂRII
max. 15.000.000 €

Alocarea financiară: 83.858.824 €

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
98%

Max. 98% • Contribuție proprie min. 2%

80%

Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi nou înființate
Max. 80% • Contribuție proprie min. 20%

70%

Întreprinderi mijlocii
Max. 70% • Contribuție proprie min. 30%

60%

Întreprinderi mari
Max. 60% • Contribuție proprie min. 40%

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
  • realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz
  • realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală
ANGAJAMENTE

• Furnizarea energiei, prin comercializare către consumatori în proporție de peste 60% din energia totală produsă anual
• Producţia brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatate (Mii tep/an)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

4 ani

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Oportunități similare