POC 4.1.1

POC 411
Ghid final - Depunere în perioada 21-25 martie 2022
Beneficiari eligibili
  • IMM-uri afectate de pandemia COVID-19 care au cunoscut o pierdere din cifra de afaceri în 2020 față de 2019
Valoarea finanțării
max. € 1.000.000

min. 50.000 €
max. 5 x cifra de afaceri la 2019, dar fără a depăși 1.000.000 €

Alocare financiară: 358.384.803,64 euro

Finanțare nerambursabilă
95%

Pentru microîntreprinderi

90%

Pentru întreprinderi mici

85%

Pentru întreprinderi mijlocii

Activități eligibile

Modernizarea spațiilor de producție/servicii – max. 50% din valoarea proiectului și dotarea cu active corporale, necorporale, respectiv:

  • Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto (electrice sau hibride)
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
  • Cheltuieli pentru consultanţă
  • Cheltuieli cu active necorporale

Status message

Ne cerem scuze, acest formular este deocamdată închis.

Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare