PNRR C5 - Valul Renovării - Clădiri publice

pnrr c5
Ghid final
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate
 • Instituția prefectului
 • Autoritățile și instituțiile publice locale Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune), Municipiul București
 • Instituțiile publice și serviciile publice
ALOCARE FINANCIARĂ
285.948.000 €

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect:

 • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA;

 • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA.

Costul unitar pentru lucrările de consolidare seismică  sau, după caz, costul unitar pentru lucrările conexe include toate cheltuielile proiectului aferente lucrărilor de consolidare seismică sau, după caz, aferente lucrărilor conexe.

CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Cheltuieli pentru lucrări de consolidare seismică
 • Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice
 • Cheltuieli pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale)
 • Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice
 • Cheltuieli cu proiectarea
 • Cheltuieli cu consultanță
FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
100%

 

ANGAJAMENTE - Menținerea investiției pentru 5 ani

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: sa nu depășească 30.06.2026

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare