PNDR 4.2a - Procesare produse pomicole

pndr 42a
PROCESARE PRODUSE POMICOLE - Lansare estimativă: septembrie 2021
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA,
 • Societăți cooperative, Cooperativă agricolă,
 • Grupuri de producători,
 • Organizații de producători din sectorul legume-fructe.
VALOAREA FINANȚĂRII
1.500.000 €

Max. 1.500.000 €

Alocare financiară: 10.000.000 €

INTENSITATEA FINANȚĂRII
65%

Între 40%-70%

 • Întreprinderi micro și mici:
  Intensitate: 50%
  Valoarea spirjinului: 800.000 euro
 • Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):
  Intensitate: 50%
  Valoarea spirjinului: 1.100.000 euro
 • Întreprinderi mari:
  Intensitate: 40%
  Valoarea spirjinului: 1.500.000 euro

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora,
cu 20 de puncte procentuale, pentru investiții colective.

OPERAȚIUNI ELIGIBILE
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură;
 • Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă a proiectului;
 • Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializarea produselor.
ANGAJAMENTE

Menținerea investiției: 5 ani

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

max. 36 luni

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Oportunități similare