PNDR 4.1a - Investiții în pomicultură

pndr 41a - fonduri nerambursabile
INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE - Lansare estimativă: iulie 2021
BENEFICIARI ELIGIBILI
 • PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA, SCCP,
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă,
 • Cooperativă agricolă, Institute de cercetare-dezvoltare,
 • Grupuri de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor,
 • Organizații de producători din sectorul legume-fructe.
VALOAREA FINANȚĂRII
2.000.000 €

Max. 2.000.000 €

Alocare financiară: 122.700.000 €

INTENSITATEA FINANȚĂRII
85%

Min. 45%  - Max. 85%

OPERAȚIUNI ELIGIBILE
 • Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole;
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 • Inființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;
 • Investiții necorporale.
ANGAJAMENTE

Menținerea investiției: 5 ani

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

max. 36 luni

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Oportunități similare