Pachete de bază

pachete de baza

MonitorizareFurnizareCursCertificatTemaCalcul

 

Elaborarea cererii de finanţare, consultanţă în implementare şi post-implementare, organizarea procedurilor de achiziţii pentru un număr nelimitat de proiecte

Serviciul prin care te punem pe lista beneficiarilor de fonduri nerambursabile. Oferim consultanţă în elaborarea tuturor componentelor necesare într-o cerere de finanţare:
• Planuri de afaceri;
• Studii de fezabilitate;
• Memorii justificative;
• Analiză cost-beneficiu;
• Elaborarea și completarea declarațiilor;
• Depunerea / Înregistrarea proiectelor (și documentelor anexe) la instituția abilitată;
• Asistență pe perioada verificării proiectelor (răspuns la eventualele solicitări din
partea autorităților).

Te însoţim pe drumul accesării fondurilor nerambursabile până la atingerea rezultatelor dorite: absorbţia cu succes a sumelor câştigate. Servicii de implementare şi postimplementare:
• Organizarea procedurilor de achiziţii
• Elaborarea materialelor de informare și publicitate obligatorii aferente Cererii de finanțare;
• Elaborarea rapoartelor de progres trimestriale / semestriale după caz;
• Elaborarea rapoartelor de progres depuse cu cererile de rambursare intermediare;
• Elaborarea raportului final;
• Elaborarea rapoartelor de durabilitate;
• Verificarea documentelor justificative de prefinanțare (avans) / rambursare / cereri de plată.

Modul de colaborare cu clienții noștri este un ingredient principal în rețeta succesului. Etapele colaborării au fost proiectate astfel încât să faciliteze elaborarea cererilor de finanțare de succes şi implementarea lor în condiții optime. Aceste etape sunt bazate pe ideea că ne autodefinim ca fiind o firmă de outsourcing, adică de servicii externalizate. Firmele care aleg serviciile Goodwill Consulting beneficiază de serviciile unui consultant
de specialitate care va acţiona ca şi un angajat proactiv al clientului.

 

Monitorizarea personalizată a oportunităților de finanțare

• Identificarea proiectelor de finanțare eligibile pentru client;
• Urmărirea oportunităților oferite atât de Uniunea Europeană, Guvernul României cât
şi alte surse;
• Consultanță cu privire la sporirea șanselor de succes a proiectului.

Informațiile vor fi selectate, interpretate, comunicate și explicate de către consultantul de specialitate – astfel asigurăm pentru tine un grad de informare ridicat în timp util.

Avantajul serviciilor Goodwill Consulting constă în gradul ridicat de personalizare și de complexitate al monitorizării: firma noastră dispune de un departament de monitorizare specializat care, pe lângă publicațiile autorităților competente, urmărește noutățile legislative publicate în Monitorul Oficial și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Nu vei pierde timpul necesar pentru a învăța ceva la care nu trebuie să fii expert și să nu te dedici sută la sută afacerii și ideii tale.

Deci nu vei pierde oportunităţi de finanţare în timpul când nu poți monitoriza noile apariții.
Monitorizare personalizată a oportunităţilor de finanţare nerambursabilă

 

Furnizare informaţii şi documente suport; Credit-aferent fondurilor nerambursabile – NOU

• Documente suport pentru facilitarea obţinerii creditelor necesare pentru fonduri
nerambursabile
• Furnizarea informaţiilor şi documentelor suport (solicitate de bănci) în vederea
obţinerii creditului aferent fondurilor nerambursabile
• Informaţii generale despre condiţiile de finanţare din ghid, contract de finanţare,
etc.
• Acte necesare precum:

  • Cererea de finanţare cu anexe
  • Previziunile financiare din cererea de finanţare
  • Extrase din planul de afaceri

Îți oferim timpul necesar și ajutorul la întocmirea documentațiilor suport, ca tu să te concentrezi pe cele mai potrivite oportunități.

Nu vei pierde timpul necesar pentru a învăța ceva la care nu trebuie să fii expert și care fură din timpul în care trebuie să te dedici afacerii.

Vei avea garantate dosare complete și conforme solicitărilor de credit-aferent fondurilor
nerambursabile.

 

Curs de Specializare Manager de Proiect – NOU

• Curs teoretic de management de proiect, cu respectarea planului de învățare prestabilit.
• Curs practic managementul proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile, bazat pe experiența Goodwill Consulting.
• Studiu de caz specific pentru proiectul aprobat.
• Însușirea tuturor cunoștințelor și competențelor profesionale necesare pentru implementarea corectă a proiectelor câștigate, împreună cu consultantul GW

Managerul de proiect, absolvent al cursului de specializare, primește un Certificat de absolvire pentru ocupația de Manager de proiect din partea Autorității Naționale pentru Calificări.

Vei primi și un supliment descriptiv al certificatului și o Diplomă de excelență de laGoodwill Consulting.

Adăugăm și un suport de curs pentru perfecționare continuă și pentru membri interesați din echipa ta.

Realizăm împreună cu noul tău Manager de proiect acreditat împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor (între manager de proiect şi consultant, respectiv membrii echipei de management) pentru calendarul implementării proiectului tău.

 

Obţinere certificat constatator de la Registrul Comerţului şi obţinere extras de carte funciară – NOU

Suntem alături de tine în procesele complexe de pregătire documentații, dar și pentru operațiunile care necesită atenția ta fără a părea de o importanță majoră. Ne investim timpul în completarea cererilor și realizarea demersurilor de tratare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

• Completare și înaintare cereri
• Obținerea și eliberarea certificatului constatator ce prezintă starea la zi a firmei
• Obținerea și eliberarea extrasului de carte FINANCIARĂ ce prezintă starea la zi a firmei
• Furnizarea informaţiilor şi documentelor suport (solicitate de aceste instituții) în vederea obţinerii extraselor

Simplificăm procesul birocratic, pentru ca tu să ai timpul necesar planificării pe termen lung.

Nu vei pierde timpul necesar pentru a învăța ceva la care nu trebuie să fii expert și care fură din timpul în care trebuie să te dedici afacerii.

Vei avea garantate dosare complete și conforme solicitărilor instituțiilor care le solicită.

 

Studio

Temă conceptuală pentru investiţiile finanţabile prin fonduri nerambursabile – NOU – Goodwill Studio

Am identificat împreună o soluţie de finanţare nerambursabilă pentru ideea ta, care cuprinde şi lucrări de construcţii. Înseamnă că proiectul tău are nevoie de detaliile care îi pot garanta succesul. O privire de ansamblu și articularea în termeni tehnici a proiectului tău ce include o construcție.

• Tema conceptuală va descrie intențiile clientului și nevoile funcționale ale investiției conform informaţiilor primite de la client.
• O soluție fezabilă de proiect pentru construcții.
• Un document descriptiv în care se vor însuma caracteristicile necesare şi cele relevante, care pot genera apoi un proiect cu construcții:

  • Prezentarea amplasamentului
  • Date generale despre construcție
  • Conformitate cu reglementări urbanistice (dacă sunt publice)
  • Funcţiuni (necesare cf. legislaţiei în vigoare) și suprafețele acestora aproximative ale spațiilor interioare; corelare cu fluxul tehnologic vizat
  • Sistemul structural și recomandări
  • Estimare de costuri de execuţie / m2
  • O viziune mai clară asupra obiectivului realizabil / finanțabil prin proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Poți decide demararea proiectării propriu-zise.

Realizarea de teme conceptuale nelimitate ca număr pentru investițiile eligibile din fonduri nerambursabile.

Nu vei pierde timpul necesar pentru a învăța ceva la care nu trebuie să fii expert și care fură din timpul în care trebuie să te dedici afacerii.

Vei avea garantate dosare complete și conforme solicitărilor instituțiilor care le solicită.

 

energy

Calcul însorire şi estimare producţie sistem fotovoltaic – NOU – Goodwill Energy

Ești persoană fizică sau persoană juridică, ai un abonament valabil Goodwill Consulting sau ai dori să eficientizezi cheltuielile prin scăderea facturilor la energie electrică. Ești consumator mic de energie și dorești reducerea costurilor de funcționare. Faptul că începi schimbarea de la tine va aduce acel viitor orientat spre succes. Ramura de dezvoltare Goodwill Energy, parte a grupului nostru, îți deschide lumea viitorului sustenabil. Elaborăm pentru imobile proprietatea ta sau a companiei tale calculele necesare oferirii de soluții în vederea scăderii consumului de energie electrică și separării de la rețeaua națională. Toate acestea, cu ajutorul Sistemelor fotovoltaice pe care le și montăm și la care oferim mentenanță.

• Realizare, prin software dedicat și baze de date speciale, a calculului de însorire.
• Implicarea specialiștilor în realizarea studiilor de însorire, în vederea obținerii Autorizațiilor de Construire, sau analizelor arhitecturale și urbanistice.
• O soluție fezabilă de proiect pentru instalare rețea de sisteme fotovoltaice.
• Un document descriptiv în care se vor însuma caracteristicile necesare şi cele relevante, care pot genera apoi un proiect tehnic:
• grafic și calcul însorire pe locație concretă
• estimare producţie pe locație concretă, pentru două capacități diferite raportat la consumul util
• propunere soluţie, în vederea scăderii consumului de energie electrică, de la rețeaua
națională

 

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.