Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate (DR-23)

PNS_DR_23.jpg
SOLICITANȚI ELIGIBILI
 • IMM-uri
 • Întreprinderi mari
VALOAREA FINANȚĂRII
max. 10.000.000 €
 • max. 10.000.000 €/proiect - sectorul panificației
 • max. 3.000.000  €/proiect - alte sectoare
INVESTIȚII ELIGIBILE

Investiții corporale pentru:

 • Înființarea/ dezvoltarea de capacități de procesare a produselor agricole (extinderea capacității de producție, diversificarea activității, diversificarea producției, schimbare fundamentală);
 • Înființarea/dezvoltarea de capacități de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții, legate de:
  - producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc),
  exclusiv pentru consumul propriu, în condițiile respectării prevederilor specifice în domeniul producerii
  energiei din surse regenerabile;
  - eficiență energetică a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției, în condițiile în care
  investiția nu poate exista de sine stătător și se înscrie în definiția investiției inițiale conform Reg. GBER
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect
INVESTIȚII ELIGIBILE

Investiții necorporale pentru:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului
 • Achiziționarea de tehnologii (knowhow), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului
 • Marketingul produselor obținute
Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare