Investiții în exploatații agricole (PNDR 4.1)

PNDR 4.1
Investiții în exploatații agricole (PNDR 4.1)
Intensitatea finanțării
90%
 • Între 30% - 90%
Valoarea finanțării și cofinanțare
max. 1.500.000 €
 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata contribuției proprie va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și finanțarea nu va depăși: 350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă(inclusiv tineri fermieri);
 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata contribuției proprie va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și finanțarea nu va depăşi: 400.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata contribuției proprie va fi de 70% și finanțarea nu va depăşi: 400.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
 • Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata contribuției proprie va fi de 50% și finanțarea nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.
Operațiuni eligibile
 • Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale și a celor mixte (pentru toate culturile vegetale, inclusiv pentru cele furajere aferente fermei zootehnice) prin achiziția de utilaje agricole;
 • Investiții necorporale legate de achizițiile simple: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 • Cheltuiei cu consultanță.

 

Beneficiari eligibili
 • PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA, SCCP,
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă,
 • Cooperativă agricolă,
 • Institute de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol,
 • Grupuri de producători și organizațiile de producători,
 • Composesorate, obștile și alte forme asociative.
 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO; iar în cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea Planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, tinerilor care s‐au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii Cererii de sprijin pentru aceasta submăsură sau care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) dimensiunea minimă, la depunerea Cererii de finanțare, trebuie să fie de 12 000 euro SO și nu trebuie să depășească 100 000 euro SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Automatizare RPA

rpa
Automatizare RPA

Oportunități similare