Uniunea Europeană și Guvernul României sprijină întreprinderile în vederea depășirii crizei generate de COVID-19 

Goodwill Consulting prezintă centralizat toate măsurile disponibile

 

 

1. Relansarea economiei prin fonduri europene:

 

A. Granturi pentru capital de lucru, de max. 150.000 Euro:

 

 • Firme eligibile: Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, din următoarele domenii de activitate:
   
  • HORECA;
  • Turism;
  • Transporturi;
  • Organizare de evenimente;

 

 • Valoarea finanțării: min. € 2.000 - max. € 150.000;
   
 • Finanțare nerambursabilă: Max. 85%; Contribuţie proprie: Min. 15%;
   
 • Activități și cheltuieli eligibile:
   
  • Pentru capital de lucru - materii prime, stocuri, datorii private, chirie;
  • Pentru achiziții simple - echipamente de protecție în context COVID, obiecte de inventar și mijloace fixe pentru activitatea curentă, echipamente și utilaje.

    

B. Granturi pentru investiții, de max. 200.000 Euro:

 

 • Firme eligibile:
   
  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, indiferent de gradul lor de afecţiune în context COVID, care investesc în domeniile de activitate eligibile;
    
 • Valoarea finanțării: min. € 50.000 - max. € 200.000;
   
 • Finanțare nerambursabilă: Max. 65%; Contribuţie proprie: Min. 35%;
   
 • Activități și cheltuieli eligibile:
   
  • Achiziţii de terenuri: max 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
  • Achiziţia de clădiri / Realizarea de construcţii noi / Reabilitarea de clădiri existente;
  • Consultanţă, proiectare şi asistenţă tehnică, dirigenţie;
  • Echipamente tehnologice, active corporale, necorporale, alte mijloace fixe;
  • Mobilier specific, inclusiv obiecte de inventar;
  • Mijloace de transport mărfuri şi persoane - pentru firme specializate în transport.

 

LANSARE: IULIE / AUGUST 2020.
 

Icon Fonduri Nerambursabile Pachet investitor REVIGORAREA sectorului HoReCa prin fonduri nerambursabile:

 • Ajutor nerambursabil pentru instalarea de panouri fotovoltaice (unități de cazare): pentru producția de energie electrică, în sistem prosumator (consum propriu + furnizare în rețea), capacitate maximă 27kW, finanțare estimativă: 27.000 euro / beneficiar;

 • Ajutor nerambursabil pentru invesțiile necesare distanțării sociale (HoReCa): panouri despărțitoare, instalații / echipamente dezinfecție, etc.

 

Fii și tu unul dintre anteprenorii care ajută la relansarea economiei beneficiind de fonduri europene.

 

 

---

 

 

2. IMM Invest România Program derulat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM):

Buget program: 15.000.000.000 lei

Beneficiari: estimativ 40.000 beneficiari

 

Înregistrarea online este acum deschisă!

 

Principiul de selecție: Primul venit, primul servit (până la epuizarea bugetului), pe baza solicitărilor de credit aprobate de băncile partenere (nu pe baza înregistrării online).

 

 Icon Fonduri Nerambursabile Pachet investitor Credite pentru capital de lucru:

 • Max. 500.000 de lei - microîntreprinderile (0-9 angajați) - Garantate de stat 90%
 • Max. 1.000.000 de lei - întreprinderile mici (10-49 angajați) - Garantate de stat 90%
 • Max. 5.000.000 de lei - întreprinderile mijlocii (50-249 angajați) - Garantate de stat 80%
 • Sumele maxime nu pot depăși una din următoarele:
   
  • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate
  • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019
  • Justificare liberă: o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni
    
 • Durata: max. 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe încă 36 de luni
 • Se utilizează pentru cheltuieilor de exploatare: salarii, cheltuieli cu terți, utilități, taxe și datorii la bugetul de stat

 

Analiza Financiara Pachetul Investitor  Credite pentru investiții:

 • Pentru toate tipurile de întreprinderi: micro, mici şi mijlocii
 • Maximum 10.000.000 de lei, fără să depășească una din cele trei condiții menționate la creditul pentru capital de lucru
 • Durata: max. 72 de luni

IMM Invest România - toate detaliile și consultanță gratuită
 

Analiza Financiara Pachetul Investitor  NOU! Dobândă subvenționată 100% pentru creditele / liniile de credit accesate prin IMM INVEST:

 

 • Se acordă pentru ambele tipuri de credite: capital de lucru şi investiţii
 • Perioada de subvenţionare: de la acordare până la 31.12.2020. Există posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani de zile, respectiv până la 31.12.2022, dacă creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020

Vreau credit pentru capital de lucru sau investiții fără dobândă și fără garanții!
 

 

---

 

3. Măsuri de sprijin pentru angajaţii actuali şi pentru angajare de personal - UPDATE 30.05.2020

 

 Icon Fonduri Nerambursabile Pachet investitor Tipuri de ajutor pentru IMM şi întreprinderi mari:
 

A. Sprijin de 41.5% din salariul brut pe o perioadă de 3 luni pentru angajatorii IMM şi întreprinderi mari, cu excepţia celor în insolvenţă, faliment, lichidare, care se încadrează în una dintre următoarele situaţii:

 • au avut angajaţi în şomaj tehnic, care au fost / vor fi reîncadrate la muncă: pentru reactivarea angajaţilor care s-au aflat minim 15 zile în şomaj tehnic (sprijin doar pentru personalul reactivat)

Forma de sprijin: începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii care se încadrează în una dintre situaţiile de mai sus beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă, de plata unei părți din salariu, reprezentând 41.5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41.5% din câştigul salarial mediu brut pentru anul 2020 (5.429 brut): sprijin maxim 2.253 RON / lună / angajat (dar nu mai mult de 41.5% din salariul brut din contractul de muncă)

 • Suma se acordă în valoare brută pentru asigurarea unei părți din salariul angajatului, indiferent de durata programului de lucru stabilit de acesta cu angajatorul
 • Angajatorii au obligația menţinerii raporturilor de muncă până 31 decembrie 2020

Prevederile se aplică indiferent de durata suspendării contractului individual de muncă pe perioada stării de urgență.

Menţiune: măsura de sprijin de tip "Şomaj tehnic" prin OUG 30 / 2020 va fi menţinută după 1 iunie doar pentru domeniile de activitate care vor fi restricţionate în activitate de măsurile Guvernului.

 

B. Sprijin de 50% pe o perioadă de 12 luni pentru angajarea de persoane între 16-29, respectiv peste 50 de ani

 

Beneficiari:

Angajatorii IMM şi întreprinderi mari, cu excepţia celor în insolvenţă, faliment, lichidare (indiferent dacă au fost afectate sau nu de criza generată în context COVID), care angajează în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

 • persoane între 16-29 ani, înregistraţi ca şomeri (fără alte condiţii)
 • persoane peste 50 de ani, înregistraţi ca şomeri, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, prin concediere (în România sau în străinătate), pe perioada stării de urgenţă sau stării de alertă


Forma de sprijin: 

 • 50% din salariul brut, dar nu mai mult de 2.500 lei / lună / angajat, pe o perioadă de 12 luni
 • Angajament: menţinerea raportului de muncă pe o perioadă de 12 luni după expirarea perioadei de sprijin de 12 luni (12 luni + 12 luni)

 

4. Instalații fotovoltaice pentru unitățile de cazare

Poți:

 • Reduce cheltuielile cu consumul de energie electrică între 50%-100%;
 • Contribui în mod semnificativ la protejarea meduiului;
 • Relansai afacerea într-un mod mai sustenabil prin fonduri europene dedicat sectorului turistic în contextul crizei Covid-19.

Achiziționarea, instalarea și racordarea sistemelor fotovoltaice:

 • De maxim 27 kW;
 • La unitățile de cazare prin racordare rapidă;
 • Pentru reducerea consumului de energie electrică.

Finanțare 100% nerambursabilă de maxim 27.000 euro

 

Urmează și alte măsuri: rămâneți informat!

 

Specialiștii Goodwill din județul Dvs. oferă consultanță online gratuită.

Completați formularul de mai jos!

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.