Eficiență energetică pentru clădirile publice

Eficiență energetică pentru clădirile publice
Depunerea proiectelor între 30.08.2021 - 29.10.2021.
Eligibilitatea solicitantului
 • UAT (clădiri publice aflate în administrarea UAT – școli, dispensare, clădirea primăriei etc.)
 • Consilii județene
 • UAT în parteneriat cu Consiliul Județean
Valoarea finanțării
Max. 6.000.000 lei

Alocare financiară: 1,4 mld lei

Activități sprijinite
 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producerea energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu;
 • Sisteme de management energetic integrat.
Cheltuieli eligibile
 • Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi studii;
 • Cheltuielile cu consultanţa;
 • Cheltuieli taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire;
 • Cheltuielile pentru investiţia propusă;
 • Cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat gradul lci; AFM finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 10 lei/mp suprafață construită defășurată, inclusiv TVA, pentru fiecare clădire cuprinsa în obiectivul de investitii;
 • Cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii/ansamblului de clădiri;
 • TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace.
Finanțare nerambursabilă
90%

Min. 10% Contribuție proprie

Perioada de durabilitate

Beneficiarul este obligat să menţină funcțională investiţia cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției.

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.
Cum vă putem ajuta

Cererea de finanțare

Finantare
Cererea de finanțare

Ne vom ocupa de elaborarea cererii de finanțare astfel încât șansele tale să se maximizeze.

Implementare

Implementare
Implementare

Te vom susține pe toată durata procesului de implementare în aspecte precum achiziții, analize financiare și dezvoltare.

Proiectare

Proiectare
Proiectare

Servicii de arhictectură și proiectare pentru investiții private și publice.

Energii regenerabile

Energii regenerabile
Energii regenerabile

Panouri fotovoltaice pentru investiții private și publice.

Consultanță

consultanta
Consultanță

Completați formularul și obțineți o sesiune de consultanță gratuită la sediul dumneavoastră.

Organizarea procedurilor de achiziții

Achizitii
Organizarea procedurilor de achiziții

respectiv întocmirea documentației necesare pentru decontarea cheltuielilor propuse prin proiect.

Oportunități similare