Consultanță

consultanta
Serviciile noastre de consultanță sunt unice pe pi

Am fost primii pe piaţă care am oferit pachete de servicii de consultanţă pe bază de abonament, prin care reuşim să acoperim toate nevoile şi exigenţele clienţilor noştri în legătură cu proiectele de finanţare nerambursabilă: monitorizarea personalizată a oportunităţilor de finanţare, elaborarea unui număr nelimitat de cereri de finanţare, organizarea procedurilor de achiziţii, consultanţă pe perioada implementării proiectelor şi multiple garanţii care asigură succesul. Pe lângă serviciile standard prezentate mai jos, putem să vă oferim soluții personalizate pentru aproape orice exigență în domeniul fondurilor nerambursabile.

Complexitatea serviciilor noastre constă în faptul că oferim consultanță în toate domeniile de interes, suntem deschiși la toate investiţiile vizate de clienţii noştri: agricultură, industria prelucrătoare, prestări servicii, domeniul medical, cercetare-dezvoltare şi IT&C, sau orice alt domeniu în care clienţii noştri doresc accesare de fonduri nerambursabile.

 

Monitorizare
Monitorizarea personalizată a finanțărilor eligibile nou apărute
 • Identificarea proiectelor de finanțare eligibile pentru client
 • Urmărirea oportunităților oferite atât de Uniunea Europeană, Guvernul României cât şi alte surse
 • Consultanță cu privire la sporirea șanselor de succes a proiectului

Avantajul serviciilor Goodwill Consulting constă în gradul ridicat de personalizare și de complexitate al monitorizării: firma noastră dispune de un departament de monitorizare specializat care, pe lângă publicațiile autorităților competente, urmărește noutățile legislative publicate în Monitorul Oficial și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Informațiile vor fi selectate, interpretate, comunicate și explicate din partea consultantului de specialitate – astfel asigurând clienților noștri un grad de informare ridicat în timp util.

Proiectare
Elaborarea proiectului/cererii de finanțare
 • Planuri de afaceri
 • Studii de fezabilitate
 • Memorii justificative
 • Analiză cost-beneficiu
 • Elaborarea și completarea declarațiilor
 • Depunerea / Înregistrarea proiectelor  (și documentelor anexe) la instituția abilitată
 • Asistență pe perioada verificării proiectelor (răspuns la eventualele solicitări din partea autorităților)

Modul de colaborare cu clienții noștri este un ingredient principal în rețeta succesului. Etapele colaborării au fost proiectate astfel încât să faciliteze elaborarea cererilor de finanțare de succes şi implementarea lor în condiții optime. Aceste etape sunt bazate pe ideea că ne autodefinim ca fiind o firmă de outsourcing, adică de servicii externalizate. Firmele care aleg serviciile Goodwill Consulting beneficiază de serviciile unui consultant de specialitate care va acţiona ca şi un angajat proactiv al clientului.

Implementare
Consultanţă de specialitate pe perioada de implementării și post-implementării Cererii de finanțare
 • Elaborarea materialelor de informare și publicitate obligatorii aferente Cererii de finanțare

 • Elaborarea rapoartelor de progres trimestriale / semestriale după caz

 • Elaborarea rapoartelor de progres depuse cu cererile de rambursare intermediare

 • Elaborarea raportului final

 • Elaborarea rapoartelor de durabilitate

 • Verificarea documentelor justificative de prefinanțare (avans) / rambursare / cereri de plată

Achizitii
Consultanţă de specialitate privind organizarea procedurilor de achiziţii – beneficiari privați
 • Întocmirea notei de determinare a valorii contractului
 • Întocmirea specificațiilor tehnice pe baza informațiilor primite de la Beneficiar
 • Întocmirea cererilor de plată / publicare anunț de intenție (după caz)
 • Analizează respectarea condițiilor de formă a ofertelor primite din partea potențialilor furnizori / prestatori
 • Întocmirea notă justificativă de atribuire pe baza argumentelor primite de la Beneficiar
 • Întocmim informarea pentru ofertanți / publicarea anunțului de atribuire (după caz)

Nivelul de implicare al consultantului în implementarea proiectului poate include consilierea beneficiarului în ceea ce priveşte implementarea proiectului, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie sau chiar preluarea întregului management al proiectului.

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.